PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

STRUKTURA I
ŚRODOWISKO 

ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGIA

PL

ENG

 
DLA AUTORÓW
Wytyczne dla autoróch chcących opublikować artykuły w czasopiśmie Struktura i Środowisko
Pobierz wytyczne
Artykuły powinny być dostarczone w języku angielskim. Polscy autorzy proszeni są również o dostarczenie streszczeń w języku Polskim.
Wszystkie obrazy i rysunki powinny być dostarczone jako osobne pliki.
 
 
PROCES RECENZJI
Procedura recenzji opiera się o następujące kwestie:
- czy tytuł pracy odpowiada jej zawartości;
- czy treść pracy odpowiada tematyce czasopisma;
- czy układ pracy jest prawidłowy i czytelny;
- czy praca zawiera elementy oryginalne;
- czy zaproponowane metody badawcze są właściwe;
- czy cytowana literatura jest prawidłowa i wystarczająca;
- czy interpretacja i wnioski odpowiadają przedstawionym wynikom;
- czy praca nie zawiera elementów komercyjnych.
 
 
WERSJA PIERWOTNA
Wersją pierwotną czasopisma Structure and Environment jest jego wersja drukowana.