PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITECTURA, INZYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT, INZYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA i GÓRNICTWO

PL

ENG

 
REDAKCJA CZASOPISMA "STRUCTURE AND ENVIRONMENT"
 
Redaktor naczelny:
Prof. Zdzisława OWSIAK – Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Międzynarodowa Rada Nukowa:
Chairman: Prof. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Vadym ABYZOV – Kyiev’s National University of Technologies and Design (Ukraina)
Prof. Satoshi AKAGAWA – Hokkaido University, Sapporo (Japonia)
Prof. Tomasz ARCISZEWSKI – George Mason University (USA)
Prof. Elżbieta BEZAK-MAZUR – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Mark BOMBERG – McMaster University (Kanada)
Prof. Jan BUJNAK – University of Źilina (Słowacja)
Prof. Dorota CHWIEDUK – Politechnika Warszawska
Prof. Barbara GOSZCZYŃSKA – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA – Politechnika Warszawska
Prof. Go IWAHANA – University of Alaska Fairbanks (USA)
Prof. Lucjan KAMIONKA – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Andrej KAPJOR – University of Zilina (Słowacja)
Prof. Zbigniew KOWAL – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Tomasz KOZŁOWSKI – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Andrzej KULICZKOWSKI – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Jozef MELCER – University of Źilina (Słowacja)
Prof. Mikhail NEMCHINOV – Moscow State Automobile and Road Technical University MADI (Rosja)
Prof. Andrzej S. NOWAK – Auburn University (USA)
Prof. Ana Cristina Dinis Vicente PARDAL – Polytechnic Institute of Beja (Portugalia)
Prof. Wojciech G. PIASTA – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Jorge Cruz PINTO – Universite de Lisbonne (Portugalia)
Prof. Jerzy Z. PIOTROWSKI – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Karel POSPÍŠIL – The Transport Research Centre CDV (Czechy)
Prof. Claude VAN ROOTEN – Belgian Road Research Centre (Belgia)
Prof. Zbigniew RUSIN – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Wacław SERUGA – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Jacek SZEWCZYK – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Jerzy WAWRZEŃCZYK – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Bogdan WOLSKI – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. Maria ŻYGADŁO – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Redaktorzy:
Prof. Lidia DĄBEK – Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach
Prof. Marek IWAŃSKI – Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Sekretarz redakcji:
Łukasz ORMAN, dr hab. inż. – Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 

Index Copernicus Value (ICV): 86,59.
Czasopismo znajduje się na liście punktowanych czasopism MNiSW z liczbą punktów = 9.
 

Czasopismo wydawane przez Wydział Budownictwa i Architektury oraz Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
e-ISSN 2657-6902